reklama - zainteresowany?

Angielski Gramatyka. Praktyczne repetytorium dla początkujących i średnio zaawansowanych - Sensus


ebook
ISBN: 9788377881613
stron: 288, Format: ebook
Data wydania: 2013-12-13
Księgarnia: Sensus

Cena książki: 17,52 zł (poprzednio: 21,63 zł)
Oszczędzasz: 19% (-4,11 zł)

Dodaj do koszyka

Tagi: Języki obce

Angielski Gramatyka

(Książka)

Praktyczne repetytorium

dla początkujących i średnio zaawansowanych

Angielski Gramatyka

- praktyczne repetytorium

- dla osób początkujących i średnio zaawansowanych,

- dla studentów, uczniów, samouków i słuchaczy szkół językowych,

- przystępnie wyjaśnione zagadnienia gramatyczne

- tabele koniugacyjne i zestawienia czasowników nieregularnych.

Angielski Gramatyka to napisany przystępnym językiem podręcznik dla początkujących i średnio zaawansowanych. Wyczerpująco objaśnia najważniejsze zagadnienia gramatyki języka angielskiego oraz uczy posługiwania się nimi w praktyce.

Książka adresowana jest do uczniów szkół średnich, maturzystów, studentów pierwszego roku anglistyki, samouków oraz wszystkich, którzy chcą zdobyć certyfikat FCE.

Repetytorium objaśnia 63 najważniejsze zagadnienia, m.in. zastosowanie czasów, stronę bierną, mowę zależną, użycie rodzajników, przyimków oraz zaimków. Część teoretyczna uzupełniona jest licznymi przykładami zastosowania reguł w praktyce.

Dodaj do koszyka

 

Osoby które kupowały "Angielski Gramatyka. Praktyczne repetytorium dla początkujących i średnio zaawansowanych", wybierały także:

Dodaj do koszyka

Spis treści

Angielski Gramatyka. Praktyczne repetytorium dla początkujących i średnio zaawansowanych eBook -- spis treści

 • Strona redakcyjna
 • Spis treści
 • 1. Czasy gramatyczne
  • 1.1 Czas Present Simple czasownika to be
  • 1.2 Czas Present Simple czasownika have got
  • 1.3 Czas Present Simple
  • 1.4 Czas Present Continuous
  • 1.5 Czas Past Simple czasownika to be
  • 1.6 Czas Past Simple
  • 1.7 Czas Past Continuous
  • 1.8 Czas Present Perfect Simple
  • 1.9 Czas Present Perfect Simple: just, already, yet, since, for, its the first time
  • 1.10 Czas Present Perfect Continuous
  • 1.11 Czas Past Perfect Simple
  • 1.12 Czas Past Perfect Continuous
  • 1.13 Konstrukcja going to
  • 1.14 Czas Future Simple
  • 1.15 Czas Future Continuous
  • 1.16 Czas Future Perfect
  • 1.17 Czasy Present Simple i Present Continuous porównanie
  • 1.18 Czasy Past Simple i Present Perfect porównanie
  • 1.19 Czasy Present Perfect i Present Perfect Continuous porównanie
  • 1.20 Wyrażanie przyszłości porównanie użycia czasów Present Simple, Present Continuous, Future Simple oraz konstrukcji going to
  • 1.21 Wyrażanie przeszłości porównanie użycia czasów Past Simple, Past Continuous i Past Perfect
  • 1.22 Czasowniki, które nie przyjmują formy ciągłej lub występując w tej formie, zmieniają swoje znaczenie
 • 2. Konstrukcje used to i would
  • 2.1 Konstrukcje used to i would wyrażanie czynności rutynowych w przeszłości
  • 2.2 Konstrukcje used to do, get used to doing i be used to doing porównanie
 • 3. Czasowniki modalne
  • 3.1 Wyrażanie konieczności: must
  • 3.2 Mustnt i dont have to porównanie
  • 3.3 Need, neednt/dont need to, neednt have done
  • 3.4 Must/mustnt, have to/dont have to porównanie
  • 3.5 Wyrażanie powinności: should
  • 3.6 Wyrażanie umiejętności i pozwolenia: can i may
  • 3.7 Wyrażanie prawdopodobieństwa: may i might
  • 3.8 Could (could, could/couldnt have)
  • 3.9 Wyrażanie prawdopodobieństwa: must i cant
 • 4. Pytania
  • 4.1 Pytania otwarte, zamknięte, o podmiot, o dopełnienie
  • 4.2 Pytania bezpośrednie i pośrednie
  • 4.3 Zwroty pytające question tags
 • 5. Mowa zależna
  • 5.1 Zdania oznajmujące
  • 5.2 Pytania
  • 5.3 Polecenia i prośby
  • 5.4 Czasowniki wprowadzające mowę zależną
 • 6. Strona bierna
  • 6.1 Czasy proste
  • 6.2 Czasy ciągłe
  • 6.3 Czasowniki modalne
  • 6.4 Konstrukcja have something done
 • 7. Tryby warunkowe
  • 7.1 Zerowy tryb warunkowy
  • 7.2 Pierwszy tryb warunkowy
  • 7.3 Drugi tryb warunkowy
  • 7.4 Trzeci tryb warunkowy
  • 7.5 Wyrażanie życzeń: konstrukcja I wish
  • 7.6 Tryby warunkowe oraz konstrukcje z I wish porównanie
 • 8. Konstrukcje czasownikowe
  • 8.1 Konstrukcje czasownikowe z bezokolicznikiem i formą z -ing
  • 8.2 Konstrukcje czasownikowe z bezokolicznikiem lub formą z -ing ze zmianą znaczenia
  • 8.3 Konstrukcja So do I/Neither do I
 • 9. Rzeczownik i przedimek
  • 9.1 Liczba mnoga
  • 9.2 Przedimek określony, nieokreślony i zerowy
  • 9.3 Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne
 • 10. Przymiotnik i przysłówek
  • 10.1 Forma i miejsce w zdaniu
  • 10.2 Stopień wyższy i najwyższy
 • 11. Zdania względne
  • 11.1 Zaimki względne
  • 11.2 Zdania względne niedefiniujące
  • 11.3 Zdania względne definiujące
  • 11.4 Zdania względne definiujące i niedefiniujące porównanie
 • Lista czasowników nieregularnych

Dodaj do koszyka

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2021 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.